Formular Comanda/Inregistrare Clienti - Factura

In cele ce urmeaza facem cateva observatii privind datele de inregistrare client (via comanda sau inregistrare clienti) care ajung in factura1. Legatura Comanda - Factura

Pornim de la observatia ca datele clientului din factura sunt gestionate din prin editarea unei comenzi, din sectiunile "Client" si/sau "Setarea facturii". In factura sunt preluate IMPLICIT datele din sectiunea "Client".

f1

Daca datele din sectiunea "Setarea facturii" nu sunt complete, atunci in factura sunt preluate cele din sectiunea "Client".

f2

2. Legatura Formular Comanda - Sectiune Client/Setarea facturii

Datele din sectiunile Client/Factura in cadrul comenzii se preiau prin intermediul formularului de comanda. In principiu:

- datele din grupurile "Date personale" + "Datele firmei" + "Adresa de livrare" ajung in sectiunea "Client" din comanda (am presupus ca in cadrul comenzii grupurile nu sunt comasate)

- datele din grupul "Date de facturare (daca sunt diferite de cele de livrare)" ajung in sectiunea "Setarea facturii" din comanda

f3

3. Legatura Formular Inregistrare Client - Sectiune Client

Preluarea datelor se face la fel ca si pt formularul de comanda. Adica:

- datele din grupurile "Date personale" + "Adresa de livrare" + "Datele firmei" ajung in sectiunea "Client" din comanda

- datele din grupul "Date de facturare (daca sunt diferite de cele de livrare)" ajung in sectiunea "Setarea facturii" din comanda

f4